Vormgeving van de Japanse tuin

De natuur in al haar verschijningsvormen is het grote voorbeeld voor de vormgeving van een Japanse tuin. Een nauwkeurige bestudering van de natuur en een aantal bruikbare richtlijnen die zijn geselecteerd uit de traditionele regels van de Japanse tuinarchitectuur, vormen de geijkte basis voor een geslaagde aanleg van onze tuin. Asymetrie Een van de meest […]